loader image

1ва Регатa околу Охридското езеро 21/22.08.23

today 21/08/2023my_locationОхридско Езеро


Background
Галерија

Меч Рејс Клуб


Програма
 • ОРГАНИЗАТОР

Здружение за спортско едрење Меч Рејс Клуб од Охрид.

 

 • РЕГАТНИ ПРАВИЛА

2.1. За оваа регата ќе важат следните регулативи:

2.1.1. Регатните правила од “Racing Rules of Sailing”.

2.1.2. Законските и подзаконски акти од Законот за внатрешна пловидба.

2.1.3. Правилата од овој распис и Инструкциите за едрење.

 

2.2. Промените во регатните правила ќе бидат објавени на Огласна Табла, два часа пред       почетокот на регатата и во официјална Вибер Група за време на регатата.

 

2.3. Ќе биде формирана тричлена национална судиска комисија.

 

 • МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Регатата ќе се одржи на Охридско Езеро.

 

 • КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РЕГАТАТА

Регатата нема да аплицира за категоризација согласно стандардите на World Sailing.

 

 • ПРЕДВИДЕНА ПРОГРАМА

(а) „Race office” ќе биде отворен на 20.08.2023 во 10:00 часот пред х. Палас;

(б) Регистрација и мерење на тимови на 20.08.2023 од 11:00 до 18:00 часот;

(в) Прв состанок на скиперите со Регатниот одбор и судиите на 20.08.2023 во 19:00 часот;

(г) Натпреварувачки ден ќе биде 21.08.2023;

(д) Стартот на регатата не може да биде означен пред 10:30 и подоцна од 19:00 часот;

(ѓ) Временското ограничување за завршување на регатата е 24 часа;

(е) Прес конференција за медиуми во времетраење од максимум 30 минути после завршување на настанот;

(ж) Доделување на награди на 22.08.2023 година, во 20:00 часот.

 

Присуството на следниве настани е задолжително:

(а) Првичен состанок со Регатен одбор и судии, за скипери.

(б) Прес-конференции за настанот после завршување на регатата, за скипери.

(в) Доделување на награди, за сите натпреварувачи.

 

 • ПРИФАТЛИВОСТ НА ТИПОВИ НА ЕДРИЛИЦИ И НАТПРЕВАРУВАЧКИ КЛАСИ

6.1. Предуслов за учество на регатата е минимална должина на трупот на едрилица од 6.5 метри.

6.2. Едрилицата треба да има минимум Ц-безбедносна категорија.

 

6.3. Ќе се формираат 2 (две) натпреварувачки класи:

а) Едрилици со подвижни кобилици

б) Едрилици со фиксни кобилици.

6.4. Судиската комисија може да направи прераспределба од една во друга класа, согласно однапред одредени критериуми, одобрени од Регатниот Одбор и не подоцна од 3 дена пред одржување на регатата.

6.5. Минимален број на едрилици во една класа е 2 (две).

6.5. Доколку се пријават 4 (четири) или повеќе едрилици од една иста класа, истата се категоризира како дополнителна под-класа во една од двете натпреварувачки класи.

 

 • ПРИФАТЛИВОСТ НА СКИПЕРИ

7.1. Само скиперите кои ќе бидат поканети од страна на Органзаторот ќе имаат можност да учествуваат на регатата.

7.2. Скиперите кои ги исполнуваат сите условите ќе бидат поканети да учествуваат на регатата.

5.2 Секоја едрилица во текот на регатата мора да биде управувана од страна на регистрираниот скипер, освен во специфични случаи.

5.3 Скиперите кои ќе добијат покана за учество, треба да го потврдат истото во пишана форма на e-mail: [email protected], заклучно со датумот наведен во поканата.

 

 • ПРАВО НА НАСТАП

6.1 Услови

(а) Сите скипери мора да бидат членови на едриличарски клуб и да имаат доставено соодветно пополнета документација.

(б) Посадите мора да достават согласност за настап од страна на својот матичен клуб.

(в) Секоја едрилица мора да поседува важечка осигурителна полиса за направена штета на 3-та страна.

6.2 Котизација

(а) Не е предвидена котизација за учество.

(б) Организаторот може да донесе дополнителна одлука за котизација до 6.000 мкд, но не подоцна од една седмица пред одржување на регатата.

 

6.3 Откажување на настап

Скиперите може да го откажат својот настап, но не подоцна од три дена пред одржување на регатата, со писмено известување до Организаторот.

 

 • ПОСАДИ

9.1. Минималниот екипаж е 3 лица, вклучувајќи го скиперот, а минималната возраст за учесниците е 14 години.

9.2. Во случај регистрираниот скипер да не е во можност да го продолжи своето учество во регатата, Организаторот по претходно добиено известување може да одобри негова замена со член од посадата.

 

 • РЕГАТНО ПОЛЕ

10.1. Регатното поле ќе биде поставено во правец Охрид – Св. Наум – Струга – Охрид.

10.2. Можни се измени на регатното поле, а истите ќе бидат наведени во Инструкциите за едрење и на Огласна табла.

 

 • ОЗНАЧУВАЊЕ НА ЕДРИЛИЦИТЕ И РЕКЛАМИРАЊЕ

11.1. Секоја едрилица мора да има број на едро и истиот да е пријавен во пријавата.

11.2. Секоја едрилица мора да го носи знаменцето во соодветна боја, во зависност од класата.

11.3. Почетните броеви доделени при регистрација на учесниците мора да бидат залепени на двете страни од прамецот, на јасно видливо место.

11.4. Чамците се должни да прикажуваат реклами обезбедени од организаторот.

 

 • БЕЗБЕДНОСНИ ПРОПИСИ

12.1. Секој натпреварувач е самостојно одговорен за загрозување на безбедноста на едрилицата и екипажот.

12.2. Судиската комисја или соодветните јавни институции за контрола на внатрешната пловидба имаат право да ја проверуваат безбедносната опрема на бродот и екипажот во секое време. Прекршувањето на безбедносните прописи ќе резултира со протест против чамецот кој ги прекршува.

12.3. Задолжително е носење на појаси за спасување во текот на целата регата.

12.4. Осветлувањето на едрилиците и пратечките чамци мора да биде во согласност со Законската регулатива.

12.5. Поседување лична опрема со рефлектирачки ефекти е задолжителна.

12.6. Секој натпреварувач има обврска да пријави едрилица без потребните светла до Судсиската комисија. 

12.7. Во случај на ноќна пловидба, едрилиците чии пропишани светла откажуваат мора веднаш да се откажат од трката и да се упатат до најблиското пристаниште.

12.8. Организаторот ќе обезбеди соодветен број на брзи чамци за поддршка.

 

 • БОДУВАЊЕ И НАГРАДИ

13.1. Рангирање по класи и под-класи врз основа на времето на комплетирање на регатното поле.

13.2. Можни се корекции на времето, врз основа на прифатени протести против натпреварувачот. 

13.3. Ќе бидат доделени медаљи на сите натпреварувачи за освоено прво, второ трето место и пехар за скиперот – победник.

13.4. Може да бидат доделени и награди обезбедени од страна на спонзорите.

 

 • МЕДИУMИ, СЛИКИ И ВИДЕО-ТОНСКО СНИМАЊЕ

14.1. На барање на Организаторот, можно е вклучување на лице задолжено за сликање и видео тонско снимање на секој брод за време на трка.

14.2. Организаторот има право да постави аудио и видео опрема на секоја едрилица.

14.3. Организаторот има право да ги користи сликите и видеата заедно со тонските записи без никаков надоместок.

 

 • ТРЕНЕРСКИ ЧАМЦИ

15.1. Дозволено користење на тренерски чамци.

15.2. Тренерските чамци треба да се пријават кај Организаторот.

 

 • ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Сите учесници на настанот го прават тоа на свој ризик. Организаторот не превзема никаква одговорност за можните последици, од било каква природа.

 

 • БАРАЊЕ ЗА УЧЕСТВО

Доколку сте заинтересирани ве молиме да поднесете пополнето Барање за учество на e-

mail: [email protected], најдоцна до 05.08.2023 до 18:00 часот. Право на

учество ќе имаат само скиперите кои ќе бидат поканети од страна на Организаторот.


Локација

Охридско Езеро


Социјални мрежи
FACEBOOK Instagram Е-Маил

Пријатели на настанот
Детали
Почеток 21/08/2023 ч 06:00
Крај 22/08/2023 ч 19:00
Локација Охридско Езеро
Адреса Охридско Езеро
Телефон +389 78 269 041
Рејтинг

Организатор

ohrid

Покровител

Grb_Opstina_Ohrid

Генерален спонзор

T_logo_carrier_surface_rgb_n

Спонзори

sparkase-life
4waUL8l_W0uv4GgOt8RbMw-large
wbj-vVMY
karmen-latincia
17309534_10155681455169041_6956342448046492792_n